Изложбени резултати на Adrian T. Von Wiederholz

                                                                                                        Клас Подрастващи
CAC І Специализирана Клубна изложба на БНК Немски дог - София 1998 Много персепктивно
CACIB Русе 1998 Много перспективно
                                                                                                              Клас Млади
CAC Асеновград 1999 Отличен І     BOB     BOG     BJB - пръвенец в клас млади
CAC Пазарджик 1999 Отличен І    BOB    BOG
CACIB Стара Загора 1999 Много добър
CAC Плевен 1999 Отличен І   BOB   BJB - първенец в клас млади
CACIB София 1999 Отличен І  - съдия Гуидо Вандони - Италия
София - регионална изложба 1999 Отличен І
CAC EuDDC - Бонетице - Чехия и
ХХХ Клубна изложба на Чешкия дог клуб
1999 Отличен ІІ място
  Manfred Wallner - Германия - EuDDC съдия

                                                                                                            Клас Открит
CACIB Враца 1999 Отличен І   CAC   Res.CACIB
CAC ІІ Специализирана Клубна изложба на БНК Немски дог - София 1999 Отличен І    CAC   BOB  Клубен Шампион ІІ място
CACIB Русе 1999 Отличен І    CAC     CACIB     BOB
CAC Пловдив 2000 Отличен І    CAC     BOB
CAC Асеновград 2000 Отличен І     CAC    BOB   BOG      ResBIS
CAC София - регионална 2000 Отличен І      CAC
CACIB София 2000 Много добър

                                                                                                      Клас Шампиони
CACIB Стара Загора 2000 Отличен І    CAC    CACIB    BOB
CACIB Русе 2000 Отличен І     CAC    CACIB
CAC ІІІ  Клубна изложба на БНК Немски дог - София - EuDDC съдия Milan Stourac 2000 Отличен І      CAC   BDC - Клубен Шампион - черни
ResBIS - Най-красиво куче на изложбата - ІІ място
CACIB Пловдив 2000 Отличен CAC
CACIB София
Специализиран съдия Наргис Георгиева
2001 Отличен І    CAC    CACIB    BOB
CAC София 2001 Отличен І     CAC      BOB     BDC
CAC Пловдив 2002 Отличен І     CAC      BOB
CACIB София 2002 Отличен І     CAC       CACIB   BOB
Dog Show's results of Adrian T. Von Wiederholz

                                                                                                            Puppy Class
CAC І Club Dog Show of the Bulgarian
Great Dane Club -  Sofia
1998 Very Promising
CACIB Rouse 1998 Very Promising
                                                                                                              Young Class
CAC Asenovgrad 1999 Excellent І     BOB     BOG     BJB 
CAC Pazardgik 1999 Excellent І    BOB    BOG
CACIB Stara Zagora 1999 Very good
CAC Pleven 1999 Excellent І   BOB   BJB
CACIB Sofia 1999 Excellent І  - judge Guido Vandoni - Italy
Sofia - Regional Show 1999 Excellent І
CAC EuDDC - Bonetice - Czech Rep.
ХХХ Club Dog Show of the Czech Breeders
1999 Excellent ІІ place
  Manfred Wallner - Germany - EuDDC judge

                                                                                                            Opened Class
CACIB Vratza 1999 Excellent І   CAC   Res.CACIB
CAC ІІ Club Dog Show of the Bulgarian
Great Dane Club -  Sofia
1999 Excellent І    CAC   BOB  Club Champion ІІ place
CACIB Rouse 1999 Excellent І    CAC     CACIB     BOB
CAC Plovdiv 2000 Excellent І    CAC     BOB
CAC Asenovgrad 2000 Excellent І     CAC    BOB   BOG      ResBIS
CAC Sofia - Regional Show 2000 Excellent І      CAC
CACIB Sofia 2000 Very good

                                                                                                      Champion Class
CACIB Stara Zagora 2000 Excellent І    CAC    CACIB    BOB
CACIB Rouse 2000 Excellent І     CAC    CACIB
CAC ІІІ  Club Dog Show of the Bulgarian Great
 Dane Club -  Sofia
- EuDDC judge Milan
 Stourac
2000 Excellent І      CAC   BDC - Club Champion - black
ResBIS - The Best In Show - ІІ place
CACIB Plovdiv 2000 Excellent CAC
CACIB Sofia
Special judge for the breed - Nargiz Georgieva
2001 Excellent І    CAC    CACIB    BOB
CAC Sofia 2001 Excellent І     CAC      BOB     BDC
CAC Plovdiv 2002 Excellent І     CAC      BOB
CACIB Sofia 2002 Excellent І     CAC       CACIB   BOB


Главна

Home