Винаги с мен
Благодаря ви за прекрасните щастливи мигове, милички мои. Вие ще бъдете вечно живи в моето сърце.
Тичкайте свободни и весели около моста на дъгата.

Моста на дъгата - Rainbow Bridge                                 Погребвайки куче - Burying a dog

 Always with me 

Thank you for all wonderful moments, my beloved dogs!! You will be alive in my heart forever!! Run free around the Rainbow Bridge!!Adrian T. Von Wiederholz
6 април 1998 - 8 януари 2006
6 April 1998 - 8 January 2006
Dangerous Question
5 юни 1998 - 30 декември 2002
5 June 1998 - 30 December 2002
Deina-M Benarsen
9 юли 1995 - 31 октомври 2003
9 July 1995 - 31 October 2003
Главна - Home