Български Национален Клуб Немски Дог е създаден през 1995 година
и произвежда качествени немски догове вече 12 години

The Bulgarian National Great Dane Club rised in 1995
 and it is making quality Great Danes  12 years already.

Секретар на БНК Немски дог - The Secretary of the Club
+359 882 029 107 / +359 878 105 659
ICQ  306-923-745

e-mail

Председател на БНК Немски дог - The President of the Club
+359 888 640 219 / +359 878 303 709 / + 359 877 300 326

Клипчета с догове - Slide Shows with Great Danes

Главна

Home